Houston’s Midtown Park blooms with 2 prestigious design awards